آدرس سایبان ایرانیان :تهران -بزگراه ایت الله سعیدی ،شهرک دولتخواه ،کوچه 10 پلاک 14

تلفن تماس : 55284066 – 021

تلفن همراه : 2230657 – 0921

ایمیلinfo@sayehbaniranian.com

وب سایت : www.sayehbaniranian.com