سایبان بازویی دستی

سایبان بازویی دستی

مرکز فروش انواع سایبان بازویی دستی برزنتی ، سایبان بازویی دستی فلکسی ، ترانزیتی مزیت های استفاده از سایبان بازویی دستی ، سایبان مغازه قابل نصب در ارتفاع بالا جهت سردرب فروشگاه ها به عنوان سایبان و روی پنجره بالکن یا پنجره هایی که در ارتفاع بالا نیاز به تبلیغ هم دارند . سایبان بازویی دستی قابلیت تنظیم باز شو به صورت دستی تا 50 درجه در اندازه های دو طرفه 2/35 متر و یکطرفه 3 متر در 80/1 کلیه قطعات آلومینیومی سایبان بازویی دستی و رنگ کوره ای الکترواستاتیک چاپ هر نوع تصوی و یا منظره و تبلیغ سایبان بازویی دستی یا لوگوی دلخواه شما روی پارچه سایبان برقی به خصوص سایبان مغازه دستی با دستگاه های دیجیتال شش رنگ آلمانی حداقل بیرون آمدگی 5/2 و حداکثر 3 میباشد.

پاسخگویی ساخت و سفارش سایبان بازویی دستی بصورت 24 ساعته