سایبان برقی فنری

سایبان برقی فنری با توجه به مساحت پوشش خود در مقابل بادهای سنگین ضعف بیشتری نسبت به سایه بان کالسکه ای دارد و از سوی دیگر سایبان فنری یا سایبان بازویی از آنجا که اکثر قطعاتش از جنس آلومینیوم می باشد جهت استفاده در مناطق مرطوب مناسب تر می باشند و سایبان فنری خوردگی کمتری در آنها ایجاد می شود.

سایبان برقی فنری مغازه قابلیت اضافه نمودن موتور توبلار و ریموت کنترل را داراست.

یعنی سایبان برقی فنری یا سایبان بازویی به دو نوع سایبان بازویی به صورت دستی و سایبان برقی فنری با موتور توبلار و ریموت کنترل ارائه می گردد.

شایان ذکر است موتور توبلار مجهز به یک خلاص کن هنگام قطع برق می باشد که در صورت لزوم به صورت دستی عمل خواهد کرد.