پارچه سایبان برقی

سایبان برقی ها از پیوستن چند سازه اصلی به هم دیگر ساخته میشوند که مهمترین سازه آن ها پارچه سایبان برقی میباشد.

کیفیت پارچه های سایبان برقی به نوع سایبان برقی و کارکرد آن که مشتری سایبان برقی را برای کجا و چه منظوری خریداری میکند.

پارچه های سایبان برقی عمری میان 10 سال تا 15 سال دارند.

پارچه های سایبان برقی انواع و اقسام مختلفی دارند و دارای رنگ بنذی های مختلفی هستند.