سایبان بازویی | سایبان فنری

سایبان فنری مغازه با توجه به متعلقات مدرن تر و زیبایی ظاهری مورد توجه قرار گرفته است.

سایبان فنری یا سایبان بازویی علاوه بر زیبایی ظاهری مساحت بیشتری نسبت به سایبان کالسکه ای زیر سایه خود قرار می دهد و معمولا 5/2 متر جلو آمدگی این سایبان فنری می باشد.

شیب جلو آمدگی سایبان فنری یا سایبان بازویی تا حدود 30 درجه قابل تنظیم است.

قطعات مفصلی سایبان فنری یا سایبان بازویی با ریخته گری آلومینیوم در قالب دایکاست تهیه شده است و سایر قطعات آلومینیوم سایبان فنری با استفاده از قالب اکزود ساخته شده است.

نوع برقی سایبان فنری یا سایبان بازویی از موتور توربولار استفاده می کند و قیمتی حدود 250 هزار تومان بالاتر از نوع دستی خود دارد.

سایبان بازویی از آنجا که فنرهایی درون بازوی خود تعبیه کرده است به سایبان فنری نیز معروف شده است.

سایبان فنری یا سایبان بازویی معمولا در مقابل نور مستقیم آفتاب کارایی بالاتری نسبت به سایبان کالسکه ای دارد و سایه بیشتری فراهم می آورد و لیکن سایبان بازویی در مکان هایی که نور خورشید با زاویه از کناره ها می تابد دچار ضعف است.

سایبان بازویی با توجه به مساحت پوشش خود در مقابل بادهای سنگین ضعف بیشتری نسبت به سایه بان کالسکه ای دارد و از سوی دیگر سایبان فنری یا سایبان بازویی از آنجا که اکثر قطعاتش از جنس آلومینیوم می باشد جهت استفاده در مناطق مرطوب مناسب تر می باشند و سایبان فنری خوردگی کمتری در آنها ایجاد می شود.

سایبان بازویی مغازه قابلیت اضافه نمودن موتور توبلار و ریموت کنترل را داراست.

یعنی سایبان فنری یا سایبان بازویی به دو نوع سایبان بازویی به صورت دستی و سایبان بازویی برقی با موتور توبلار و ریموت کنترل ارائه می گردد.

شایان ذکر است موتور توبلار مجهز به یک خلاص کن هنگام قطع برق می باشد که در صورت لزوم به صورت دستی عمل خواهد کرد.