سایبان مغازه

سایبان برقی مغازه و سایبان مغازه سایبان تبلیغاتی یک روکش ثانونی است که به قسمت بیرونی ساختمان نصب می گردد سایبان مغازه برقی معمولا از کرباس تشکیل شده است که با فیبر اکریلیک بافته شده است سایبان برقی سایبان مغازه سایبان تبلیغاتی می تواند بر روی الیاف پلی استر قرار گیرد و روی سازه ای سبک از آلومنیوم کار سازی شود.

سایبان مغازه برقی سایبان مغازه سایبان تبلیغاتی تا حد امکان جلوی تابش آفتاب را گرفته وسایبان مغازه –سایبان تبلیغاتی سایبان برقی از روکش آلومنیومی نیز بر خوردار بوده است. مکان سایبان برقی – سایبان تبلیغاتی سایبان مغازه در ساختمان ممکن است بالای پنجره – درب یا بالای پیاده رو باشد و با اضافه کردن ستون سایبان مغازه تبدیل به کانوپی می شود که می تواند از فضای ساختمان فراتر رود مثلا در هتل ها و یا فضا هایی که نیاز به سایه بیشتری دارد.

به طوری سایبان برقی – سایبان مغازه و یا سایبان تبلیغاتی نصب می گردد که سایه بیشتری را انعکاس دهد سایبان برقی – سایبان مغازه –سایبان تبلیغاتی را می توان طوری نصب نمود که کاملا تبلیغات محل مورد نظر مشخص باشد وبدیهی می باشد که وفق قوانین موجود ودر نظر گرفتن رای شماره 31هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سایبان برقی – سایبان تبلیغاتی سایبان مغازه که مبین تبلیغات محل استقرار می باشد عوارضی در نظر گرفته نشده است.