درباره سایبان مغازه از نوع سایبان فنری و سایبان بازویی

سایبان مغازه از نوع سایبان فنری و بازویی یک مدل سایبان می باشده که طی دهه اخیر جای خود را در صنعت سایبان سازی باز نموده است بدین توضیح که با توجه به اینکه سایبان مغازه از نوع سایبان مغازه فنری – سایبان بازویی دارای کنار نبوده وبه طور مستقیم باز وجمع می شوند و بازشوی افقی انها نمای خاصی به محل نصب سایبان مغازه می دهد مورد استقبال چشمگیر قرار گرفته به طوری که به نظر طی سالیان آتی سایبان مغازه فنری – سایبان بازویی مبدل به سایبان مغازه ای شود که حرف اول را در مدل سایبان های موجود بزند لیکن این نوع سایبان مغازه تنها واجد یک اشکال بوده و آن هم به جهت این بوده که کناره های سایبان مغازه فنری – سایبان بازویی مذکور دارای پوشش نبوده وباز می باشند و به همین جهت برای اماکنی که از کنارهها افتاب منعکس می گردد مناسب نبوده به جهت این که آفتاب از کناره ها به مغازه انعکاس می باید اما سایبان مغازه فنری – سایبان بازویی به جهت نمای زیبایی که دارند بسیار زیباتر از سایبان کالسکه ای بوده و همین امر نیز سبب شده تا استقبال بیشتری از سایبان مغازه فنری – سایبان بازویی گردد.

النهایه به جهت اینکه در سایبان مغازه فنری – سایبان بازویی نیز می توان تبلیغات چشمگیری نمود از این نظر نیز حرفهای زیادی برای گفتن داشته و دارد شایان ذکر است که سایبان مغازه از سایبان مغازه فنری – سایبان بازویی را می توان به صورت برقی نیز نصب نمود که این موضوع نیز یکی از خصایص این نوع سایبان می باشد سایبان مغازه از جهت ساختار تولید نیز دارای ساختار منحصر به فردی بوده که این مدل سایبان را از نوع سایبان مغازه از نوع سایبان کالسکه ای منفک می نماید.