سایبان فنری تبلیغاتی

سایبان فنری تبلیغاتی

سایبان فنری تبلیغاتی با توجه به مساحت پوشش خود در مقابل بادهای سنگین ضعف بیشتری نسبت به سایه بان کالسکه ای دارد و از سوی دیگر سایبان فنری یا سایبان بازویی از آنجا که اکثر قطعاتش از جنس آلومینیوم می باشد جهت استفاده در مناطق مرطوب مناسب تر می باشند و سایبان فنری خوردگی کمتری در آنها ایجاد می شود.

سایبان فنری تبلیغاتی مغازه قابلیت اضافه نمودن موتور توبلار و ریموت کنترل را داراست.

یعنی سایبان فنری تبلیغاتی یا سایبان بازویی به دو نوع سایبان بازویی به صورت دستی و سایبان فنری تبلیغاتی با موتور توبلار و ریموت کنترل ارائه می گردد.

شایان ذکر است موتور توبلار سایبان فنری تبلیغاتی مجهز به یک خلاص کن هنگام قطع برق می باشد که در صورت لزوم به صورت دستی عمل خواهد کرد.