چتر سایبان

چتر سایبان

آوریل 25, 2021
سایبان چتری

سایبان چتری

سایبان چتری یک وسیله ضروری در فضای باز است تا شما را از آفتاب سوزان به ویژه در روزهای گرم تابستان دور کند. با فرا رسیدن […]
نوامبر 27, 2020
چتر باغی پایه کنار

چتر باغی پایه کنار

چتر باغی پایه کنار چتر باغی پایه کنار ویژگی تغییر زاویه (کمرشکن یا tilt ) می باشد و مکانیزم باز و بسته شدن دسته قرقره ای […]
می 11, 2020
چتر سایبان پایه وسط

چتر سایبان پایه وسط

چتر سایبان پایه وسط سایبان چتری پایه وسط : طراحی چتر سایبان پایه وسط دقیقاً مشابه با چترهای معمولی است و پایه اصلی چتر سایبان پایه […]
می 11, 2020
چتر سایبان پایه کنار

چتر سایبان پایه کنار

چتر سایبان پایه کنار سایبان چتری پایه کنار: در این مدل پایه اصلی در کنار قرار می‌گیرد و باله‌ها به صورت آویز به یک سمت خاص […]
تولید سایبان